Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2018
Tính đến ngày 15/11/2018, sơ bộ diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa toàn tỉnh đạt 60.599,6 ha, đạt 108,7% so kế hoạch vụ, trong tháng, các loại cây lâu năm phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11/2018 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt 2.356,7 tỷ đồng, tăng 9,10% so tháng trước và tăng 13,06% so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 11/2018 đạt 920 tỷ đồng; luỹ kế 11 tháng 9.625,4 tỷ đồng, đạt 113,24% dự toán năm (tăng 8,40% so cùng kỳ năm trước)...
Hoạt động ngành
Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Ngày 15-16/11/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập Bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có các thành viên ban chỉ đạo; văn phòng ban chỉ đạo cấp tỉnh; trưởng ban, phó trưởng ban, chánh văn phòng của ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, thị xã, thành phố...