Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019
Diện tích thu hoạch thuỷ sản trong tháng ước đạt 242,6 ha, tăng 2,6% so tháng cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản khai thác trong tháng đạt 11.132,4 tấn tăng 2,1% so tháng cùng kỳ. Nhìn chung, trong tháng 01/2019, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 01/2019 ước đạt 4.869,6 tỷ đồng, so tháng trước tăng 2,96% và tăng 13,67% so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 01/2019 đạt 900 tỷ đồng,…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan