Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phóng viên Báo Bình Thuận đã phỏng vấn ông Phạm Quốc Hùng (ảnh) - Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh xung quanh vấn đề này...
Thông tin KTXh Bình Thuận
Tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2019
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa đông xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến thời điểm 15/02/2019, toàn tỉnh gieo cấy vụ đông xuân 2018-2019 đạt 47.865 ha, sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 11.461,6 tấn tăng 2,3% so cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu hàng hoá đầu năm 2019 có chiều hướng tốt so cùng kỳ năm trước. Ước thu ngân sách tháng 02/2019 đạt 600 tỷ đồng,…
Hoạt động ngành
Tin khác liên quan
Chuẩn bị Tổng điều tra dân số
Hội nghị trực tuyến toàn quốc do Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở (DS&NO) Trung ương tổ chức chiều qua 13/3. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng BCĐ Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Bình Thuận có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa và các thành viên BCĐ…